Одним із важливих напрямків розвитку автомобільного транспорту є спеціалізація рухомого складу загального призначення, яка обумовлена необхідністю підвищення якості і ефективності перевезень народногосподарських вантажів, зменшення трудомісткості навантажувально-розвантажувальних робіт, створення нових високоефективних спеціалізованих автомобілів та автопоїздів, максимально пристосованих для перевезення певних видів вантажів і до конкретних умов експлуатації.
Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з спеціалізацією автомобільного транспорту загального призначення, типажем вітчизняних і закордонних спеціалізованих автотранспортних засобів, класифікацією і областю їх застосування.
Основні завдання вивчення дисципліни – навчити студентів аналізувати конструкцію спеціалізованих автотранспортних засобів та вміти застосовувати їх для тих чи інших народногосподарських цілей.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати:
-          загальні відомості про СРС автомобільного транспорту;
-          типаж СРС автомобільного транспорту;
-          умови та особливості експлуатації СРС автомобільного транспорту;
-          особливості конструкції СРС автомобільного транспорту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен вміти:
-          вирізняти характерні умови експлуатації СРС автомобільного транспорту;
-          самостійно аналізувати типаж СРС, та вибирати СРС для виконання певних народногосподарських робіт ;
-          розв'язувати практичні задачі по вибору  різноманітних за призначенням спеціалізованих транспортних засобів: автомобілів та автопоїздів-самоскидів, -фургонів, -цистерн, автомобілів та автопоїздів для перевезення будівельних конструкцій, металопрокату, лісу, тощо для здійснення перевезень тих чи інших видів вантажів.