Теорія ймовірностей – це галузь математики, що вивчає математичні
моделі випадкових явищ. У повсякденному житті нам часто доводиться
зустрічатися з різними явищами і фактами, які ми називаємо випадковими.
Зокрема, інформація, на основі якої розв’язуються практичні задачі,
зазвичай носить наближений, неточний, випадковий характер. Але й у випадкових фактах за
певних умов можуть бути виявлені певні закономірності. Ці закономірності
вивчає теорія ймовірностей. Для розв’язання задач, пов’язаних з аналізом
економічної інформації, використовують ймовірнісні та статистичні методи,
оскільки характерною особливістю теорії ймовірностей є те, що вона розглядає
явища, в яких в тій чи іншій формі присутня невизначеність.