Сучасні вимоги зумовили зростання ролі гуманітарних і соціально-політичних наук, зокрема, політології як базової науки і навчальної дисципліни у творенні особистості, спрямованої взяти активну участь у розв’язанні складних і подекуди неоднозначних проблем реформування суспільно політичної сфери нашого суспільства.

Вітчизняна політологія як багатовимірна наука і навчальна дисциплінарна галузь знань, покликана не тільки дати неупереджену, об’єктивну оцінку сучасного стану українського суспільства, але й вибудувати теоретичні моделі, які б зумовлювати вибір оптимальної політичної стратегії його розвитку в усіх сферах в тому числі й в освітній.

Крім того, вивчення політології дозволяє студентам більш широко зрозуміти свою роль і місце в суспільстві, формувати відчуття власної значимості і причетності до справ суспільства, вироблення активної життєвої позиції.

Основна мета даного курсу  – допомогти студентам науково осмислити складні явища і процеси сучасного політичного життя, щоб свідомо орієнтуватися в них, а також розібратися в існуючих політичних теоріях.