Призначення конспекта лекцій «Спеціалізовані комп’ютерні системи» - дає уяву в тому, які існують структури по створенню паралельних та розподільчих комп’ютерних систем. Яким чином в них відбувається керування різними процесами , пам’яттю, вводом виводом інформації для різних методів надійності, контроля, експлуатації та діагностики комп’ютерних систем.

Основними темами даного коспекта лекцій є:

1.     Архітектура компютерних систем та засоби організації високошвидкісних процесів.

2.     Керування процесами.

3.     Керування пам’яттю.

4.     Інтерфейси комп’ютерних систем

5.     Багатопроцесорні системи.

6.     Вимоги що до комп’ютерних систем і програм та їх діагностика.

 

Даний конспект лекцій складає основні питання що до контролю перевірки знань студентів.