Навчальна дисципліна «Методика наукових досліджень» забезпечує ознайомлення здобувачів із сучасними методами наукових досліджень, з основними правилами проведення та аналізу результатів наукових досліджень, дати уявлення про науку та методи наукових досліджень. Освоєнні здобувачами сукупності знань про   методику підготовки  та оформлення  наукового дослідження (кваліфікаційної роботи, практики).

      Здатність  до  використання  принципів,  методів  та організаційних  процедур  дослідницької  та/або  інноваційної діяльності. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів агро-природничих наук. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для агро-екологічних досліджень.