В останні роки у зв’язку з різким погіршенням стану навколишнього природного середовища екологічні проблеми співставляються з важливими соціальними, політичними та економічними. Для їх розв’язання необхідно вибрати таку стратегію і тактику природокористування, за якої людина у своїй господарській діяльності буде всесторонньо враховувати закони розвитку природи.

Знання основ інженерної екології для сучасного інженера сільськогосподарського виробництва важливе не менше, ніж знання інженерних дисциплін, адже воно дозволяє не лише узгодити функціонування природних і технічних систем у загальному комплексі, а значно підвищити ефективність їх взаємодій, при цьому, не впливаючи на стан природного середовища.