Автоматизовані системи управління транспортними потоками

Мета викладання дисципліни: засвоїти загальні принципи побудови автоматичних систем управління транспортними потоками (АСУД) та автоматичних систем, що встановлені на автомобілі.

Завдання викладання дисципліни: дати студентам уявлення про принципи дії автоматичних систем та технічних засобів автоматизації, що встановлюються на автомобілі, та за допомогою яких здійснюється керування транспортними потоками.

Після викладання дисципліни студент повинен знати:

-       принципів побудови систем автоматичного управління технологічними процесами;

-       принципів дії технічних засобів автоматизації та автоматичних систем, що підвищують комфортність та безпеку водія та пасажирів на автомобілі;

-       принципів дії бортових автоматичних систем управління швидкістю та спрямованістю переміщення автомобіля;

-       принципів дії технічних засобів автоматизації, за допомогою яких збирається інформація про дорожню обстановку та здійснюється управління транспортними потоками;

-       принципів побудови автоматичних систем управління транспортними потоками;

-       алгоритмів управління транспортними потоками, що застосовуються в автоматичних системах управління транспортними потоками.

 Після викладання дисципліни студент повинен  вміти:

-       обґрунтовано вибирати технічні засоби автоматизації для реалізації автоматичних систем управління транспортними потоками;

-       формувати завдання спеціалістам з автоматизації щодо вимог до АСУД, що розробляється;

-       обґрунтовано вибирати алгоритми управління транспортними засобами на основі аналізу закономірностей зміни у часі характеристик транспортного потоку;

-       розробляти схеми алгоритмів автоматичного керування технічними засобами АСУД для реалізації обраного алгоритму управління транспортними потоками;

-       порівнювати можливі варіанти реалізації АСУД за техніко- економічними показниками.

Під час викладання дисципліни вивчаються: теорія технічних систем, теорія автоматичного керування, способи організації дорожнього руху, загальна теорія систем, методи проектування систем автоматичного керування технологічними процесами, теорія транспортних потоків.