Метою дисципліни є формування сучасних знань з випробування засобів вимірювання, опанування теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з питань  сертифікації продукції, нормативної документації з випробування та сертифікації засобів вимірювань в Україні та вміння застосовувати їх на практиці а також формування необхідної фахової спроможності правильного трактування та практичного застосування системних знань з теорії та методології випробування та сертифікації засобів вимірювальної техніки.