Навчальна дисципліна “Комп’ютерно-інтегровані технології статистичної обробки даних” забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань щодо застосування комп’ютерно-інтегрованих технологій для проведення статистичної обробки даних результатів досліджень.

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерно-інтегровані технології статистичної обробки даних» є формування знань, умінь і навичок в областях теорії і практики основ статистичної обробки експериментальних даних наукових досліджень з використанням комп'ютерних технологій.

Предметом вивчення дисципліни є основні засади проведення експерименту, закони статистичної обробки даних, методи проведення обробки даних, сучасне програмне забезпечення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерно-інтегровані технології статистичної обробки даних» є: формування знань про моделі і способи подання експериментальних даних; формування знань про основні поняття і терміни, що визначають сутність практично використовуваних статистичних методів обробки даних; формування знань про основні етапи статистичної обробки експериментальних даних; знайомство зі спеціалізованим програмним забезпеченням, що реалізує основні методи статистичної обробки та візуалізації експериментальних даних і результатів їх обробки.