За останні роки інтерес до методологічних проблем соціологічних досліджень дещо збільшився. Соціальні трансформації, як відбуваються сьогодні в Україні, потребують застосування соціологічних досліджень, направлених на практичне рішення існуючих соціальних проблем, а також розробку нових підходів до їх вивчення, більш глибокого, всебічного аналізу та інтерпретації. Курс «Методи організації та проведення соціальних досліджень» – один із базових курсів підготовки фахівців із  соціального забезпечення.

При вивченні курсу розглядаються методологія, методики і техніка соціологічного дослідження. Особливу увагу надано видам соціологічного дослідження, теорії і практиці вибірки, створенню програми соціологічного дослідження, формі представлення даних і їх аналізу. Описані види і форми роботи соціологів, їх місце і роль в сучасному світі.

Велика увага надається формуванню соціологічних анкет, проблемам їх створення. Важливе місце приділено опитувальним методам.

Мета вивчення курсу – формування у студентів системно-теоретичного уявлення про основні методологічні принципи, категорії, функції, форми і методи конкретно - соціологічних досліджень та їхні практичні можливості у пізнанні і прогнозуванні соціальних процесів.