Навчальна дисципліна передбачає вивчення методів програмування та способів проектування прикладних інформаційних систем з метою автоматизації бізнес-процесів на підприємствах, а також застосування відповідних політик інформаційної безпеки що базується на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних ресурсів.