Метою даного курсу є ознайомлення студентів з теорією основних електромагнітних явищ, з основними закономірностями поширення електромагнітних хвиль у різних середовищах, та на межі розділу середовищ.

                У даному курсі вивчення електромагнітних явищ обмежено класичною теорією поля, яка не враховує мікроскопічні швидкозмінні  електромагнітні поля, створені в атомах і у просторі між ними, а натомість розглядає усереднені поля, які можна досліджувати експериментально.

                Представленим математичним апаратом електродинаміки показано фізичні наслідки, що випливають з рівнянь Максвела, а також застосування їх до конкретних пристроїв, що використовуються у техніці зв’язку.

                 Даний курс створений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» і вимагає від студентів знань з вищої математики та розділів загального курсу фізики: «Постійний електричний струм», «Електромагнетизм», «Електромагнітні коливання та хвилі».

                  Курс «Технічна електродинаміка» є логічним продовженням таких курсів, як: «Теорія електричних кіл», «Електрорадіоматеріали», «Теорія електричних кіл та сигналів», «Теорія електричного зв’язку» та ін.

 Даний курс підготовлено на основі: 

1) А.С. Андрущак,  З.Ю. Готра, О.С. Кушнір Прикладна електродинаміка інформаційних систем: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 304 с.; 

2) В.С. Черенков, А.М. Иваницкий Техническая электродинамика: Конспект лекций. – Одесса: ОНАЗ им.А.С. Попова, 2006. – 160 с.; 

3) М.В. Дудик, Ю.В. Діхтяренко Електродинаміка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних спеціальностей. – Умань: ПП «Жовтий», 2015. – 120 с.