Дана навчально-методична розробка складена для студентів І курсу спеціальності 035 Філологія (прикладна лінгвістика)

Запропоновані завдання складено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни із урахуванням сучасних методів навчання. Вона має чітку структуру, складається із граматичного матеріалу, граматичних вправ, які зорієнтовані на контроль розуміння викладеного і для сприяння розвитку навичок усного мовлення, списку рекомендованої літератури. Різноманітність вправ надає змогу студентові  добре закріпити вивчений матеріал. У задачу автора розробки входило охопити найбільш складні аспекти вищевказаних тем.

Найбільш ефективний шлях досягнення поставленої мети – поєднання теорії з практикою. Для кращого усвідомлення теорії пропонуються практичні завдання, які дають можливість збагатити свої знання. Такий підхід до викладу матеріалу дозволяє студентам удосконалювати власні вміння і навички. Автор розглядає сутність завдань щодо перевірки лексико-граматичних навичок. Варто відмітити нестандартну подачу автором матеріалу, що є легким для сприймання та розуміння студентом.