Підготовка сучасних соціальних працівників передбачає опанування ними різнопланових знань з теорії і методики соціальної роботи. Важливою складовою професійної компетенції соціальних працівників є управління інформаційними потоками в середині організації соціальної сфери, а також налагодження ефективних зв'язків із громадськістю. Загалом же,  інформаційне забезпечення та рекламування діяльності соціального спрямування необхідне для того, щоб як громадськість загалом, так і потенційні споживачі соціальних послуг, а також державні інституції, представники бізнесових структур та фондів знали про проведення різноманітних соціальних заходів, про існування та реалізацію програм, проектів тощо.

З огляду на це програми підготовки бакалаврів соціального забезпечення повинні передбачати курси, що мають на меті опанування студентами відповідних навичок, вмінь та знань щодо організації комунікативних процесів у соціальній сфері.