Формування у студентів комплексного бачення про перспективи застосування електричних машин, опрацювання студентами загальної теорії електричних машин і трансформаторів.

 Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фізики та інженерних наук і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.