Основні завдання вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» : набуття вмінь та навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію. Формування вмінь та навичок письмової комунікації: ознайомлення зі специфікою мови документів; складання та оформлення  резюме, супровідного листа та інших видів ділових паперів. Ознайомлення зі стратегію пошуку роботи; опанування телефонного етикету, застосування електронних засобів зв’язку; ознайомлення з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, підготовка виступу на конференції у вигляді презентації.