Мета навчальної дисципліни полягає у набутті теоретичних та практичних знань з основ створення і просування брендів, формування мислення в аспектах ефективного управління брендами, розробці та підтримці брендових стратегій сфери послуг.

2В результаті вивчення дисципліни студент буде:

ЗНАТИ:

- особливості створення бренда та оцінка його потенціалу;

- організацію робіт з брендингу послуг; 

- моделювання в управлінні брендингом послуг;

- економічні характеристики та атрибути брендів товарів і послуг;

- методи визначення цінності бренду;

- інновації брендингу послуг;

- методичний інструментарій маркетингових досліджень у брендингу послуг

ВМІТИ:

-           проводити економічну оцінку брендів послуг;

-           застосовувати аналітичні прийоми формування брендингу за сферами діяльності;

-           використовувати методичні підходами до моделювання брендів з врахуванням особливостей споживчої поведінки;

-           застосовувати практичні навички розробки бренд-стратегій підприємства залежно від ринкових умов;

-           засвоювати основні концепцій та принципи позиціювання бренду.

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

-           використання методів брендингу у реальному та віртуальному просторі за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій для забезпечення зростання вартості бренду та підвищення іміджу підприємства;

-           змістовність наповнення складових характеристик ефективного бренду за сферами діяльності (економічна, соціальна, культурна, духовна, інноваційна тощо);

- відстежувати та координувати виконання заходів з підвищення ефективності використання брендингу у сфері послуг.