Метою викладання навчальної дисципліни «Математичні моделі електронно-телекомунікаційних систем» є формування у студентів системи знань в галузі моделювання телекомунікаційних систем, а також вивчення методів побудови математичних моделей реальних об’єктів та процесів в галузі електроніки та телекомунікацій з застосуванням персональних комп’ютерів та їх дослідження для вирішення задач проектування, прогнозування і оптимізації.

Основні завдання навчальної дисципліни «Математичні моделі електронно-теле­комунікаційних систем»:

-          отримання студентами знань з основних методів побудови математичних моделей реальних об’єктів і технологічних процесів в галузі електроніки та телекомунікацій;

-          ознайомлення із сучасним прикладним програмним забезпеченням, що застосовується для побудови математичних моделей і їх дослідження.


Метою викладання навчальної дисципліни „Інтелектуальні системи безпеки” є підготовка фахівця, що володіє фундаментальними знаннями і практичними навичками в області основ алгоритмування і програмування апаратних засобів безпеки  і здатного вирішувати завдання управління, знімання і оброблення даних сучасних приладів в інтелектуальних електронних системах безпеки.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Інтелектуальні системи безпеки” є:

– придбання знань ефективного проектування інтелектуальних електронних систем безпеки на базі сучасних мікроконтролерів;

– формування навичок раціонального вибору і застосування архітектурних рішень в проектуванні інтелектуальних електронних систем безпеки;

– вивчення принципів побудови і функціонування сучасних мікропроцесорних систем і програмованих логічних контролерів для інтелектуальних електронних систем безпеки.


Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічна підготовка центральних пунктів охорони» є освоєння студентами відповідного обсягу знань про особливості організації та технологічного забезпечення центральних пунктів охорони.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологічна підготовка центральних пунктів охорони» є

- засвоєння окремих теоретичних положень, практичних вмінь та навиків;

- розвиток у студентів здатності аналізувати, узагальнювати, поглиблювати та ефективно застосовувати на практиці отримані знання по проектуванню центральних пунктів охорони.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349