Метою викладання навчальної дисципліни «Дорожньо-будівельні машини»  є сформувати у студента комплекс знань з призначення, області застосування, класифікації конструкцій дорожньо-будівельних машин, а також розвиток у студента інженерного мислення з точки зору вивчення та вдосконалення сучасних методів, правил та норм розрахунку й конструювання дорожньо-будівельних машин.

Основні завдання навчальної дисципліни «Дорожньо-будівельні машини»:

 - вивчити методи, правила та норми конструювання та розрахунку дорожньо-будівельних машин;

- вивчити будову, принцип роботи і основні регулювання дорожньо-будівельних машин;

 - поглибити знання студентів про основні види та технологію дорожньо-будівельних робіт, які виконуються за допомогою механічних засобів, організацію дорожнього сполучення, що впливає на розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва.